Al twee jaar lang word ik aangesproken op een cursus die deels bestaat uit mijn content en waarvoor mijn naam wordt gebruikt, maar niet mijn cursus is. Steeds te moeten uitleggen hoe dit kan rakelt elke keer opnieuw alle woede en onmacht op. Het zou gemakkelijker zijn ergens naar te kunnen verwijzen wanneer het ter sprake komt. Bovendien is het een opluchting om het eens de wijde wereld in te gooien en anderen te kunnen waarschuwen.

Een leuke samenwerking

In april 2020 ontving ik een mail van Anne Raaijmakers over een mogelijke samenwerking. Ze verkoopt samen met haar dochter op de website 365dagen.com cursussen, die ze door anderen laten schrijven. Zij doen de promotie en zorgen dat ze verkocht en verzonden worden. Voor mij hadden ze ‘iets’ in gedachten met opruimen en ze vroegen mij of ik geïnteresseerd was in een gesprek.

Voor een leuke samenwerking sta ik altijd open, dus dat mailde ik terug. Ze nodigden me meteen uit voor een online Teams-gesprek. Het gesprek verliep prettig en zoals ze het brachten sprak het me wel aan.

Ze hadden veel onderzoek naar me gedaan, ontvingen zelfs mijn nieuwsbrieven al en waren tot de conclusie gekomen dat ik de aangewezen persoon was om deze cursus inhoud te geven.

De opmerkelijke naam van de cursus

Ze wilden het ‘Van Rommel Naar Rust’ gaan noemen … “Dat is vreemd” zei ik, “ik heb een dergelijk programma met dezelfde naam”. Ze moesten lachen om de toevalligheid, want ze hadden het toch echt zelf bedacht. “Heel toevallig” zei ik, “temeer omdat jullie onderzoek hebben gedaan en het dan niet tegen zijn gekomen op mijn website”.

Ik ben belazerd en word bestolen door 365dagen.com -
De cursus ‘365 dagen Van Rommel Naar Rust’, zoals deze nog steeds wordt aangeboden op de website van 365dagen.com

De overeenkomst, mijn vragen erover en hun antwoorden

Ze stuurden me een overeenkomst en aan de hand daarvan had ik nogal een aantal vragen.

Er werd wederom een live Teams gesprek gepland voor de volgende dag en al deze vragen werden daarin beantwoord.

Wat gebeurt er bij ziekte of buiten eigen schuld geen content kunnen leveren?
Bij ziekte werd een vervanger geregeld. Wie? Dat wisten ze niet.

Ik kan niet dagelijks een Facebook groep controleren, dat doe ik bij mijn eigen ook niet, omdat ik aan andere projecten werk en vooral veel content maak dat mensen helpt. Ik gaf aan dat ik dus niet kon beloven dagelijks de FB groep bij te houden. Is dit een probleem?
Het niet dagelijks aanwezig zijn in een Facebookgroep was geen probleem, omdat zij zelf hier dagelijks aanwezig waren.

Wat gebeurt er met dat e-book dat zij na elke maand maken met mijn content? Auteursrecht etc.?
Dat E-book was van hun en dus ook hun auteursrecht, echter werd wel mijn naam vermeld.

Wie bepaalt de kwaliteitsnorm?
De kwaliteitsnorm van de content werd bepaald door hen …

Bij een overeenkomst van 1 jaar is 5 jaar auteursrecht lang. Ik begrijp dat dezelfde inhoud niet nogmaals gepubliceerd of gebruikt mag worden, maar ik weet niet of ik het auteursrecht van mijn content wil weggeven. Misschien kan dit anders geformuleerd worden?
Dit zou anders geformuleerd worden, wat overigens nooit is gebeurd.

Verder had ik nergens terug kunnen vinden of en wanneer ik recht heb op de mailadressen van de kopers van het programma. Dat zou ik graag vermeld zien. 
Volgens hen kwam dat helemaal voor elkaar.

Op al mijn vragen had ik een antwoord, er zouden wat aanpassingen worden gedaan die me aanstonden, de gesprekken voelden goed en de dames waren joviaal. Dus ging ik aan de slag.

Alle gesprekken live via Teams

Wat achteraf opvallend was dat alle gesprekken live via Teams verliepen. Zij namen deze gesprekken op, maar ik heb er nooit een opname van ontvangen. Dit was volgens hen niet nodig, omdat ik het zelf terug kon kijken in het Teams account, waarvoor ik door hun was uitgenodigd.

De vergoeding voor juni kwam eind juli, maar de vergoeding voor juli had ik begin september nog niet ontvangen. Na wat aandringen kwam er midden september een vergoeding voor zowel juli als augustus.

De gesprekken werden langzamerhand anders van toon

Een paar dagen later ontving ik een email dat ze op korte termijn een afspraak wilden, wederom in Teams.

In dat gesprek was de tone of voice ineens heel anders. Ik had ondertussen dus al zo’n halve cursus aan content geleverd en was tevens heel druk met het opzetten en lanceren van de Huishoudschool.

Ik voldeed niet meer

Ze beschuldigden me ervan dat ik niet betrokken genoeg was en in de Facebook groep amper aanwezig was om de vragen van de klanten te beantwoorden.

Ik antwoordde dat ik dit van te voren had aangegeven, maar de beschuldigingen bleven komen. Het kwam er in het kort op neer dat ik niet deed wat er in de overeenkomst stond.

Het was een heftig gesprek. Ze stelden voor, omdat ik volgens hun niet voldoende deed, om de vergoeding te veranderen naar 30/70. Dertig procent voor mij, zeventig voor hun.

Ik ging hiermee uiteraard niet akkoord, temeer omdat ik alle content aanleverde en zij dit alleen hoefden te kopiëren en plakken, en vervolgens versturen op het juiste tijdstip.

Aan het eind van het vurige gesprek heb ik aangegeven over deze samenwerking na te willen denken. Met die afspraak werd dit gesprek beëindigd.

Niks op papier

Doordat alle gesprekken verliepen via Teams, live dus, had ik niets op papier. Daarom besloot ik een mail te sturen met daarin al het besprokene en mijn bevindingen.

Na een mok sterke koffie ging ik aan de slag met de mail, maar na een paar minuten ontving ik een mail van de dames. Zíj hadden besloten om per direct het contract te ontbinden!

Ik werd eruit gebonjourd

“Te meer omdat jij meerdere keren aangaf niet akkoord te gaan met de 30/70 verdeling en het bovendien niet meer leuk vindt”. Nee, inderdaad, dat klopt. Zo’n onevenredige samenwerking vind ik inderdaad niet leuk, waarin alleen zij de dienst uitmaken. En nee, met die verdeling ga ik ook niet akkoord, als ik al het werk moet doen.

Daaronder kwam: “Wij vinden het ook niet meer leuk, dus bij deze is het contract ontbonden … De afrekening van september wordt tot en met vandaag verwerkt en ontvang je in oktober.”

Van het ene op het andere moment werd het contract door hun ontbonden, terwijl ik volgens datzelfde contract twee maanden van te voren moest opzeggen!

De toegang werd me meteen ontzegd

Meteen na deze mail werd mij de toegang tot het Teams account ontzegd. Ik kon dus niet meer bij de door mij ingeleverde content en ik kon ook de opgenomen gesprekken niet meer inzien!

De kunst afgekeken

Ze hadden in de voorgaande 4 maanden, waarin ik de meeste content voor de 365 dagen had aangeleverd, mijn werkwijze bestudeerd en besloten het verder zelf wel te kunnen. Ze hadden immers mijn planning van onderwerpen over al die 365 dagen ontvangen, op aandringen.

Als ik de mail teruglees, die ik destijds aan het schrijven was, lees ik nog de verontwaardiging erin. Alle aantijgingen en beschuldigen en hoe rauw het op m’n dak kwam.

Ikzelf heb meerdere malen moeten vragen om een voorbeeld mail, die ik vervolgens nooit heb ontvangen. Ik kreeg dan als antwoord dat het in mijn spam zat … Ik weet heus wat er in mijn spam zit!
Ik heb gevraagd om een overzicht van deelnemers, zoals afgesproken. Nooit ontvangen.

Dat betalingen opzettelijk werden vastgehouden (dat gaven ze toe) en de gesprekken, die steeds onpersoonlijker en verwijtender richting mij werden. Het geheel kwam me steeds vreemder voor.

Ik heb heel vaak gedacht:

“Er speelt hier iets.”

De afrekening van september kwam …

Niet in oktober, maar in november. De uitleg erbij was dat er een storing was geweest bij Facebook, waardoor ze hun account niet konden inzien. Door die storing waren er veel kosten gemaakt en die kwamen voor de helft voor mijn rekening, met als gevolg dat ik geld toe moest betalen!

Dus de kosten van adverteren via Facebook waren door die storing meer, dan de opbrengsten!

Maar … “ze gunden me het verschil”.

Ik ben belazerd en word nog steeds bestolen

Ondanks het ontbinden van het contract zijn ze doorgegaan met het verkopen van de cursus, met daarin deels mijn content. Ook gebruiken ze nog steeds mijn naam. Ze hebben er alleen een andere achternaam bij verzonnen. Als je googelt op die naam vind je namelijk niemand.

Er zijn natuurlijk veel van mijn lezers die nog steeds denken dat ‘ik’ het ben die de mails stuurt, doordat ze worden ondertekend met mijn voornaam. Ze gebruiken opzettelijk geen achternaam in de mails.

Hoe ik dat weet? Omdat ik zelf een cursus heb gekocht om het te controleren!

Ik ben belazerd en word bestolen door 365dagen.com -
Mijn teksten (content) en mijn naam!

Wat is 365dagen.com?

365dagen.com is een ‘bedrijf’ van Anne Raaymakers en haar dochter Sarina Gates. Het verkoopt cursussen die door anderen met ‘inhoudelijke kennis en expertise’ worden geschreven, en zij stellen hun platform/bereik beschikbaar. Dit bereik behalen ze door betaald te adverteren via Facebook.

De constructie is als volgt; zowel de opbrengsten als de kosten worden gedeeld, 50/50.

Zij verdienen hun geld aan het versturen van de mails van de, door experts gemaakte, content, en het publiceren van aangeleverde blogposten van de expert op hun eigen website (kopiëren en plakken), het maken van een maandelijks e-book van de content van de periode ervoor (wederom kopiëren en plakken) en het maken van de Facebook advertenties.

De kosten van de advertenties dienen voor de helft te worden betaald door de expert, maar de hoogte ervan bepalen zij.

De expert ontvangt de helft van de opbrengst door de content voor alle 365 mails te leveren, met regelmaat blogposten t.b.v. de marketing te leveren, webinars te verzorgen, dagelijks de betreffende Facebookgroep te bezoeken en vragen te beantwoorden en eventueel tips geven, het maken én gratis weggeven van e-books en printables ter promotie, het eigen blog ter beschikking te stellen voor marketingdoeleinden, zoals blogposten, ook aandacht vragen voor de cursus via eigen social media kanalen, en dit alles met enige regelmaat. Daarnaast moet de expert na voltooiing van de cursus de geleverde content blijven actualiseren of verbeteren.

Nog steeds bieden ze mijn content aan in die cursus en gebruiken ze mijn naam. Ze verdienen dus al twee jaar 100% aan mij!

Waarom ik dit hier schrijf

Ik word regelmatig aangesproken door klanten die deze cursus volgen. De fabel dat ik hier deel van uitmaak wil ik hiermee uit de wereld helpen. En vooral toekomstige klanten waarschuwen.

Hoewel mijn naam en content gebruikt wordt, is het niet van mij!