Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van onze cookies.
Lees hier alles over onze privacy & cookies.

Aansprakelijkheid

Alles op deze website wordt met zorg en aandacht samengesteld. Toch staat Firma Huishouden niet garant voor de volledigheid of juistheid van de inhoud. Firma Huishouden aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Uitingen en meningen in artikelen op Firma Huishouden zijn van de auteurs en daarom kan Firma Huishouden op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. Ook kan Firma Huishouden hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld in gevallen van directe of indirecte schade, die hieruit voortvloeit.

Links

Op deze site treft u ook links aan naar andere websites, waarvoor Firma Huishouden niet aansprakelijk is; noch voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw gegevens. Op die betreffende websites gelden hun privacy beleid, disclaimer, regels en voorwaarden.

Copyright

De auteursrechten met betrekking tot de inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, zoals afbeeldingen, teksten en andere informatie, berusten uitsluitend bij Firma Huishouden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firma Huishouden is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Firma Huishouden heeft het recht om informatie van deze website te verwijderen indien er sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Firma Huishouden heeft tevens het recht om ingezonden materiaal aan te passen.

Sponsoring

Firma Huishouden voegt gesponsorde links toe aan de inhoud en de teksten op deze website. Gesponsorde links kunnen een vergoeding genereren wanneer er een verkoop plaatsvindt n.a.v. een klik. De lezer betaald hiervoor nimmer meer dan de normale prijs.

Bronvermelding

Firma Huishouden vermeld altijd de bronnen van informatie, voor zover dit mogelijk is. Mochten er onjuistheden voorkomen in deze regeling verzoeken wij u contact op te nemen.