Bah, gatsiedarre, wat vies! Vogelpoep, daar zit niemand op te wachten.